موارد یافته شده برای عبارت،

، عبارتند از

Τι είναι οι άγγελοι και ποια η ...

http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=4287&catid=17

Οι άγγελοι είναι άυλα και ασώματα δημιουργήματα του Θεού, ανώτεροι των ανθρώπων στη γνώση ...

بیشتر...

Оперативний стан ...

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50

بیشتر...

Η πιο πολύτιμη εικόνα του Αγίου ...

http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=2733&catid=17

Πρόκειται για το πιο σημαντικό κειμήλιο του Αγίου Όρους μαζί με την εικόνα του «Άξιον Εστίν».

بیشتر...

Міністерство соціальної ...

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=131041

в ідділ звернень та прийому громадян . тел. 289-54-48; 226-24-45; 289-66-89 – інформація з питань ...

بیشتر...

Узгодження правил використання ...

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50

بیشتر...

Міністерство фінансів України

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=414707

Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди Якщо Вас ...

بیشتر...

Art et pédagogie: les ordures artistiques d'Arman, les ...

http://archeologue.over-blog.com/article-art-et-pedagogie-les-ordures-artistiques-d-arman-les-ordures-pedagogiques-du-musee-d-histoire-natu-112585174.html

A partir de 1959, Arman commence à travailler avec les ordures. Il les collecte et les accumule dans des boîtes de plexiglas ou des bocaux de verre. Le Nouveau ...

بیشتر...

Homocysteina przyczyną miażdżycy? - Sprawy …

http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=417

Strona główna-> medycyna Homocysteina przyczyną miażdżycy? Edward Bald, Leszek Czupryniak 2003-10-17. Miażdżyca tętnic jest – obok chorób nowotworowych ...

بیشتر...

Міністерство фінансів України

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=399568

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 101 «Про випуск облігацій ...

بیشتر...

Міністерство соціальної ...

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=152993

Міністерство соц іальної політики України: м.К иїв, вул. Еспланадна, 8/10, 01601 . Тел. (044) 289-66-89

بیشتر...